WOD #828 (W, M)
#1 E3MOM 12 min.
8 Back Squat
#2 30 sec. Max Effort Air Bike
#3 30 sec. Max Effort Row
#4 For Time:
150 Double Under
100 Wall Ball Shot 10/6 kg
50 Burpee

WOD #824 (M, G)
#1 30 sec. Max Effort Air Bike (cal)
#2 30 sec. Max Effort Row (cal)
#3 EMOM 16 min.
1' 2-4 Bar Muscle-up
2' 50-70 Double Under
3' 8-10 Toes to Bar
4' 15-20 Burpee

WOD #827 (G)
#1 5 sets (as heavy as possible)
1 Strict Ring Muscle-up
3 Strict Ring Dip
1 Skin the Cat
#2 3 Rounds for Time:
10 m Handstand Walk / 20 Hip Taps
20 Pull-up
30 Pistol

WOD #823 (M, G, W)
#1 Window 6 min.
2 Rounds:
12 Box Jump Over 60/50 cm
9 Back Squat 70/50 kg
6 Wall Climb
Then AMRAP: Back Rack Lunge 70/50 kg
#2 Window 6 min.
2 Rounds:
12 Box Jump 100/75 cm
9 Front Squat 60/40 kg
6 Handstand Push-up
Then AMRAP: Front Rack Lunge 60/40 kg
#3 Window 6 min.
2 Rounds:
12 Vertical Jump
9 Overhead Squat 50/35 kg
6 Hip Taps
Then AMRAP: Overhead Lunge 50/35 kg 

WOD #826 (Team WOD)
In Team of 2:
For Time:
800 m Row
50 Pull-up
50 Squat Snatch 50/35 kg
50 Handstand Push-up
50 Squat Clean 50/35 kg
50 Toes to Bar
1600 m Air Bike

WOD #822 (G, W)
#1 E3MOM 12 min.
8 Deadlift
#2 E2MOM 12 min.
1' 20 - 30 GHD Sit-up
2' 30 - 40 Russian Twist 20/15 kg
#3 EMOM 6 min.
1' 20 - 30 sec. Hollow Body Rock
2' 30 - 40 sec. Plank

WOD #825 (W)
#1 E3MOM 12 min.
8 Strict Press
#2 Benchmark "DT"
5 Rounds for Time:
12 Deadlift 60/40 kg
9 Hang Power Clean 60/40 kg
6 Shoulder to Overhead 60/40 kg

WOD #821 (M)
#1 Window 4 min.
2 min. AMRAP: Row
Then AMRAP:
7 Thruster 50/35 kg
7 Pull-up
#2 Window 4 min.
2 min. AMRAP: Push Sled 50/35 kg
Then AMRAP:
7 Thruster 50/35 kg
7 Pull-up
#3 Window 4 min.
2 min. AMRAP: Tire Flip
Then AMRAP:
7 Thruster 50/35 kg
7 Pull-up
#4 Window 4 min.
2 min. AMRAP: Air Bike
Then AMRAP:
7 Thruster 50/35 kg
7 Pull-up
#5 Window 4 min.
2 min. AMRAP: Battle Rope + Sledge Hammer
Then AMRAP:
7 Thruster 50/35 kg
7 Pull-up
#6 Window 4 min.
2 min. AMRAP: Wall Ball Shot 10/6 kg
Then AMRAP:
7 Thruster 50/35 kg
7 Pull-up

Nasz dzisiejszy WOD

12.12.2017

WOD #828 (W, M)
#1 E3MOM 12 min.
8 Back Squat
#2 30 sec. Max Effort Air Bike
#3 30 sec. Max Effort Row
#4 For Time:
150 Double Under
100 Wall Ball Shot 10/6 kg
50 Burpee

Aktualności

Badania wydolnościowe we współpracy z 4SportLAB.

Specjalistyczne badania wydolnościowe we współpracy z Laboratorium Przygotowania Fizycznego 4Sport LAB. 

Badanie spirometryczne metodą bezpośrednią (w masce) wraz z dokładnym pomiarem kwasu mlekowego oraz rejestracją częstości skurczów serca. Najbardziej precyzyjna metoda wyznaczenia parametrów treningowych!
W zależności od specyfiki dyscypliny będzie możliwość wykonania testów na cykloergometrze (z możliwością zainstalowania własnej ramy) lub na bieżni. 

Polecane osobom uprawiającym takie dyscypliny sportu jak: bieganie, kolarstwo, triathlon, pływanie, gry zespołowe, sporty walki i inne. 
Badania skierowane są zarówno do zawodowców, jak i amatorów.

Lublin Airport Games 2017

Lublin Airport Games 2017 to pierwsza na tak dużą skalę impreza CrossFit na terenie województwa lubelskiego! 

Z16 Challenge Week - tygodniowe zmagania Z16 Athletes

Przez najbliższy tydzień, codziennie będziemy mierzyć się z jednym z testowych treningów opracowanych przez CrossFit Headquaters. 

CrossFit

CrossFit - jest to system ćwiczeń o charakterze ogólnorozwojowym, opracowany w połowie lat 90. przez Amerykanina Grega Glassmana. Początkowo wykorzystywany do szkolenia kadetów policji w Kalifornii, później wdrożony w trening strażaków i żołnierzy amerykańskich. Ze względu na wyniki stał się również elementem procesu treningowego wielu dyscyplin sportu, a w ostatnich latach zyskuje na coraz większej popularności także wśród osób trenujących rekreacyjnie. Ten typ treningu oprócz ruchów funkcjonalnych charakteryzuje duża intensywność i ciągła zmienność. 

Fizjoterapia funkcjonalna

CrossFit Z16 Lublin

Diagnostyka funkcjonalna daje możliwość kompleksowej oceny struktury i funkcji narządu ruchu. Na podstawie wywiadu i zgłaszanych ewentualnych dolegliwości badanie kierunkowane jest na specjalistyczne testy funkcjonalne indywidualnie dobrane pod kątem identyfikacji przyczyny dysfunkcji. Przeprowadzenie diagnostyki narządu ruchu daje kilka możliwości: wprowadzenie modyfikacji w treningu lub czynnościach dnia codziennego, dodanie do podstawowego treningu specjalistycznych ćwiczeń korygujących, wdrożenie indywidualnej terapii z fizjoterapeutą ukierunkowanej na szybki powrót do pełnej sprawności fizycznej. 

Żywienie

CrossFit Z16 Lublin

Odpowiednio zaplanowana strategia żywieniowo - suplementacyjna jest nieodłącznym elementem przygotowania motorycznego.  Dieta wsparta programem suplementacyjnym pozwala istotnie  wspomagać efekty treningowe. Dzięki  odpowiedniej podaży węglowodanów, tłuszczów, białek oraz oraz witamin i składników mineralnych, wspomagane są procesy generowania energii podczas wysiłku oraz optymalizowane procesy restytucji powysiłkowej - resynteza substratów energetycznych i odbudowa uszkodzonych mięśni szkieletowych. 

Początek strony