WOD #1033 (M, W)
#1 Every 90 sec. for 6 min.
2 Hang Clean Pull
1 Hang Muscle Clean
1 Front Squat
#2 Hang Squat Clean
3x 3-2-1
#3 For Time:
3-6-9-12-9-6-3 Power Clean 50/35 kg
10-20-30-40-30-20-10- Double Under

WOD #1029 (Team WOD)
In Team of 2:
Benchmark "Seven"
7 Rounds for Time:
7 Handstand Push-up
7 Deadlift 110/80 kg
7 Knee to Elbow
7 Thruster ---> 7 Shoulder to Overhead 60/40 kg
7 Burpee
7 Rus KB Swing 28/20 kg
7 Pull-up

WOD #1032 (M, W, G)
#1 AMRAP 16 min.
20 One Hand KB Swing 24/16 kg (10+10)
10 Pull-up
20 One Hand Front Rack KB Squat 24/16 kg (10+10)
10 Pull-up
20 KB Russian Twist 24/16 kg
10 Pull-up
* E4MOM 400 m Run (4', 8', 12')
#2 AMRAP 16 min.
20 US KB Swing 24/16 kg
10 Toes to Bar
20 Goblet Squat
10 Toes to Bar
20 KB Sit-up + Press 24/16 kg
10 Toes to Bar
* E4MOM 400 m Run (4', 8', 12')

WOD #1028 (W)
#1 Benchmark "Grace"
For Time: 30 Clean & Jerk 60/40 kg
#2 Front Rack Lunge
5 x 10 m (As Heavy As Possible)
#3 2 Rounds for Time:
15 Squat Clean 50/35 kg
15 Front Squat 50/35 kg
15 Front Rack Lunge 50/35 kg
* break set = 5 Thruster 50/35 kg

WOD #1031 (W, G)
#1 Every 90 sec. for 6 min.
2 Hang Snatch Pull
1 Hang Muscle Snatch
1 Snatch Balance
#2 Hang Squat Snatch
3x 3-2-1
#3 For Time:
3-6-9-12-9-6-3
Power Snatch 40/25 kg
One Leg Squat

WOD #1027 (G, M)
EMOM 28 min.
1' 3-5 Strict Ring Muscle-up
2' 200/150 m Row
3' 5-10 Strict Ring Dip
4' 400/300 m Air Bike
5' 1-2 Peg Board Climb / 2-4 Rope Climb
6' 50-70 Double Under
7' 5-10 m Handstand Walk

WOD #1030 (M)
Window 4 min.
Buy In:
200 m Run
10 Burpee Face to Bar
10 Thruster 40/25 kg
Then AMRAP:
#1 Row
#2 Bench Press 40/25 kg + Push-up
#3 Air Bike
#4 Push Sled 40/25 kg
#5 Battle Rope + Sledge Hammer
#6 Tire Flip
#7 Wall Ball Shot 10/6 kg

WOD #1026 (G, M, W)
#1 Window 16 min.
Buy In:
2 Rounds:
50 US KB Swing 24/16 kg
400 m Run
Then:
200 m Farmer Walk 2x 24/16
In remaining time:
5 Deadlift 120/80 kg
5 Floor Press 80/60 kg
#2 Window 16 min.
Buy In:
2 Rounds:
50 RUS KB Swing 24/16 kg
400 m Run
Then:
200 m Front Rack Carry 2x 24/16 kg
In remaining time:
5 Power Clean 60/40 kg
5 Push Jerk 60/40 kg

Nasz dzisiejszy WOD

19.07.2018

WOD #1033 (M, W)
#1 Every 90 sec. for 6 min.
2 Hang Clean Pull
1 Hang Muscle Clean
1 Front Squat
#2 Hang Squat Clean
3x 3-2-1
#3 For Time:
3-6-9-12-9-6-3 Power Clean 50/35 kg
10-20-30-40-30-20-10- Double Under

Aktualności

Badania wydolnościowe we współpracy z 4SportLAB.

Specjalistyczne badania wydolnościowe we współpracy z Laboratorium Przygotowania Fizycznego 4Sport LAB. 

Badanie spirometryczne metodą bezpośrednią (w masce) wraz z dokładnym pomiarem kwasu mlekowego oraz rejestracją częstości skurczów serca. Najbardziej precyzyjna metoda wyznaczenia parametrów treningowych!
W zależności od specyfiki dyscypliny będzie możliwość wykonania testów na cykloergometrze (z możliwością zainstalowania własnej ramy) lub na bieżni. 

Polecane osobom uprawiającym takie dyscypliny sportu jak: bieganie, kolarstwo, triathlon, pływanie, gry zespołowe, sporty walki i inne. 
Badania skierowane są zarówno do zawodowców, jak i amatorów.

Lublin Airport Games 2017

Lublin Airport Games 2017 to pierwsza na tak dużą skalę impreza CrossFit na terenie województwa lubelskiego! 

Z16 Challenge Week - tygodniowe zmagania Z16 Athletes

Przez najbliższy tydzień, codziennie będziemy mierzyć się z jednym z testowych treningów opracowanych przez CrossFit Headquaters. 

CrossFit

CrossFit - jest to system ćwiczeń o charakterze ogólnorozwojowym, opracowany w połowie lat 90. przez Amerykanina Grega Glassmana. Początkowo wykorzystywany do szkolenia kadetów policji w Kalifornii, później wdrożony w trening strażaków i żołnierzy amerykańskich. Ze względu na wyniki stał się również elementem procesu treningowego wielu dyscyplin sportu, a w ostatnich latach zyskuje na coraz większej popularności także wśród osób trenujących rekreacyjnie. Ten typ treningu oprócz ruchów funkcjonalnych charakteryzuje duża intensywność i ciągła zmienność. 

Fizjoterapia funkcjonalna

CrossFit Z16 Lublin

Diagnostyka funkcjonalna daje możliwość kompleksowej oceny struktury i funkcji narządu ruchu. Na podstawie wywiadu i zgłaszanych ewentualnych dolegliwości badanie kierunkowane jest na specjalistyczne testy funkcjonalne indywidualnie dobrane pod kątem identyfikacji przyczyny dysfunkcji. Przeprowadzenie diagnostyki narządu ruchu daje kilka możliwości: wprowadzenie modyfikacji w treningu lub czynnościach dnia codziennego, dodanie do podstawowego treningu specjalistycznych ćwiczeń korygujących, wdrożenie indywidualnej terapii z fizjoterapeutą ukierunkowanej na szybki powrót do pełnej sprawności fizycznej. 

Żywienie

CrossFit Z16 Lublin

Odpowiednio zaplanowana strategia żywieniowo - suplementacyjna jest nieodłącznym elementem przygotowania motorycznego.  Dieta wsparta programem suplementacyjnym pozwala istotnie  wspomagać efekty treningowe. Dzięki  odpowiedniej podaży węglowodanów, tłuszczów, białek oraz oraz witamin i składników mineralnych, wspomagane są procesy generowania energii podczas wysiłku oraz optymalizowane procesy restytucji powysiłkowej - resynteza substratów energetycznych i odbudowa uszkodzonych mięśni szkieletowych. 

Początek strony