WOD #1152 (M, G)
In Team of 3:
For Time:
5000 m Row (1) + AMRAP Strict Ring Muscle-up (2)
100 Sit-up Synchro (3)
10000 m Air Bike + AMRAP GHD Sit-up (2)
100 Sit-up Synchro (3)

WOD #1148 (Team WOD)
In Team of 2:
For Time:
5000 m Row
250 Double Under
10000 m Air Bike
250 Double Under

WOD #1151 (M, G, W)
#1 KB Snatch Practice
5 sets:
2 KB Snatch Pull (right)
1 KB Snatch (right)
2 KB Snatch Pull (left)
1 KB Snatch (left)
#2 For Time:
21-15-9
Back Squat 80/60 kg
DKB Front Rack Lunge 2x 24-20/16-12 kg
* E2MOM
1' 10 KB Snatch 24-20/16-12 kg
2' 5 m Handstand Walk

WOD #1147 (G)
#1 Strict Ring Muscle-up
Accumulate Max Reps in 3 Attempts
#2 10 Rounds for Time:
8 Bulgarian Squat
6 Ring Dip
4 Box Jump 100/75 cm
2 Deficit Handstand Push-up 40/25 kg

WOD #1150 (G, W)
5 Rounds for Time:
12 Deadlift (snatch grip) 50/35 kg
3 Chest to Bar / Pull-up
9 Hang Power Snatch 50/35 kg
3 Pullover
6 Shoulder to Overhead (behind neck / snatch grip) 50/35 kg
3 Bar Muscle-up

WOD #1146 (W, M)
Window 4 min.:
5 Power Clean 70/50 kg
10 Burpee
20 Double Under
Then AMRAP:
#1 Row
#2 Bench Press 50/35 kg + Barbell Row 50/35 kg
#3 Air Bike
#4 Push Sled 50/35 kg
#5 Tire Flip
#6 Battle Rope / Sledge Hammer
#7 Rope Climb

WOD #1149 (M)
#1 EMOM 12 min.
20 sec ON / 40 sec. OFF
1' Shuttle Run 10 m Forward / 10 m Forward
2' Shuttle Run 5 m Fwd / 5 m Bwd / 10 Fwd / 5 m Bwd / 5 m Fwd / 10 m Bwd
3' Shuttle Run 5 m Bwd / 5 m Fwd
#2 EMOM 12 min.
30 sec. ON / 30 sec. OFF
1' Thruster 40/25 kg
2' Burpee
3' Rus KB Swing 24-20/16-12 kg

WOD #1144 (M, G)
#1 For Time:
30 Pull-up
20 Toes to Bar
10 Bar Muscle-up
5 Pullover
#2 Benchmark "Annie"
For Time:
50-40-30-20-10
Double Under
Sit-up
#3 In Team of 2:
For Time: 150 GHD Sit-up

Nasz dzisiejszy WOD

15.01.2019

WOD #1178 (M, G)
#1 Strict Ring Pull-up (False Grip) 5x5
#2 Strict Ring Dip 5x5
#3 Strict Ring Muscle-up 3x Max Reps
#4 For Time:
50-40-30-20-10 Double Under
25-20-15-10-5 Chest to Bar/Pull-up

Aktualności

Badania wydolnościowe we współpracy z 4SportLAB.

Specjalistyczne badania wydolnościowe we współpracy z Laboratorium Przygotowania Fizycznego 4Sport LAB. 

Badanie spirometryczne metodą bezpośrednią (w masce) wraz z dokładnym pomiarem kwasu mlekowego oraz rejestracją częstości skurczów serca. Najbardziej precyzyjna metoda wyznaczenia parametrów treningowych!
W zależności od specyfiki dyscypliny będzie możliwość wykonania testów na cykloergometrze (z możliwością zainstalowania własnej ramy) lub na bieżni. 

Polecane osobom uprawiającym takie dyscypliny sportu jak: bieganie, kolarstwo, triathlon, pływanie, gry zespołowe, sporty walki i inne. 
Badania skierowane są zarówno do zawodowców, jak i amatorów.

Lublin Airport Games 2017

Lublin Airport Games 2017 to pierwsza na tak dużą skalę impreza CrossFit na terenie województwa lubelskiego! 

Z16 Challenge Week - tygodniowe zmagania Z16 Athletes

Przez najbliższy tydzień, codziennie będziemy mierzyć się z jednym z testowych treningów opracowanych przez CrossFit Headquaters. 

CrossFit

CrossFit - jest to system ćwiczeń o charakterze ogólnorozwojowym, opracowany w połowie lat 90. przez Amerykanina Grega Glassmana. Początkowo wykorzystywany do szkolenia kadetów policji w Kalifornii, później wdrożony w trening strażaków i żołnierzy amerykańskich. Ze względu na wyniki stał się również elementem procesu treningowego wielu dyscyplin sportu, a w ostatnich latach zyskuje na coraz większej popularności także wśród osób trenujących rekreacyjnie. Ten typ treningu oprócz ruchów funkcjonalnych charakteryzuje duża intensywność i ciągła zmienność. 

Fizjoterapia funkcjonalna

CrossFit Z16 Lublin

Diagnostyka funkcjonalna daje możliwość kompleksowej oceny struktury i funkcji narządu ruchu. Na podstawie wywiadu i zgłaszanych ewentualnych dolegliwości badanie kierunkowane jest na specjalistyczne testy funkcjonalne indywidualnie dobrane pod kątem identyfikacji przyczyny dysfunkcji. Przeprowadzenie diagnostyki narządu ruchu daje kilka możliwości: wprowadzenie modyfikacji w treningu lub czynnościach dnia codziennego, dodanie do podstawowego treningu specjalistycznych ćwiczeń korygujących, wdrożenie indywidualnej terapii z fizjoterapeutą ukierunkowanej na szybki powrót do pełnej sprawności fizycznej. 

Żywienie

CrossFit Z16 Lublin

Odpowiednio zaplanowana strategia żywieniowo - suplementacyjna jest nieodłącznym elementem przygotowania motorycznego.  Dieta wsparta programem suplementacyjnym pozwala istotnie  wspomagać efekty treningowe. Dzięki  odpowiedniej podaży węglowodanów, tłuszczów, białek oraz oraz witamin i składników mineralnych, wspomagane są procesy generowania energii podczas wysiłku oraz optymalizowane procesy restytucji powysiłkowej - resynteza substratów energetycznych i odbudowa uszkodzonych mięśni szkieletowych. 

Początek strony