WOD #1207 (M, G)
#1 Strict Ring Muscle-up
3x Max Reps
#2 5 Rounds for Time:
400 m Run
15 Toes to Bar

WOD #1203 (W, G)
#1 EMOM 10 min.
1' 10 Box Step 40-50/25-35 kg
2' 10 "Good morning" 40-50/25-35 kg
#2 For Time:
21-15-9
Strict Chest to Bar / Pull-up
Front Rack Lunge 50/35 kg

WOD #1206 (W)
#1 5x 10 m Front Rack Lunge (As Heavy As Possible)
#2 For Time:
12-9-6
Clean & Jerk 70/50 kg
Front Squat 70/50 kg

WOD #1202 (W, G, M)
#1 Window 16 min.:
Buy In: 200* Double Under
* break set = +20 reps
Then AMRAP:
15 Floor Press 50/35 kg
10 Burpee
15 DKB Squat 2x 24-20/16-12 kg
10 Burpee
#2 Window 16 min.:
Buy In: 200* Double Under
* break set = +20 reps
Then AMRAP:
15 KB Push-up
10 Burpee
15 Box Jump 60/50 cm
10 Burpee

WOD #1205 (Team WOD)
In Team of 3:
AMRAP
3 Rounds: 
200 m DKB Front Rack Carry 2x 24-20/16-12 kg (1)
600 m Run (1)
100 Air Squat (1)
--
Hang on Bar (2) + 45 Thruster 40/25 kg (1)
30 Burpee (1) over Plank (2) 
Handstand Hold (2) + Chest to Bar / Pull-up (1)
30 Burpee (1) over Plank (2)
Hollow Body Hold (1) + Deadlift 140/110 kg (2)
30 Burpee (1) over Plank (2) 

WOD #1201 (G, M)
#1 EMOM 8 min.
1' 10-20 Hollow Body Rock
2' 10-20 sec. KB L-Sit
3' 10-20 Seated Leg Raise
4' 30-40 sec. Plank
#2 In Team of 3:
For Time:
3000 m Row (1) + AMRAP GHD Sit-up (2)
100 Sit-up Synchro (3)
6000 m Air Bike (1) + AMRAP GHD Sit-up (2)
100 Sit-up Synchro (3)

WOD #1204 (M)
TABATA:
#1 Row
#2 Bench Press 50/35 kg + Barbell Row 50/35 kg
#3 Air Bike
#4 Push Sled 80/60 kg
#5 Tire Flip
#6 Battle Rope + Sledge Hammer
#7 Rus KB Swing 24-20/16-12 kg

WOD #1200 (Team WOD)
In Team of 2:
For Time:
200 Snatch 50/35 kg
200 Back Squat 60/40 kg
200 Gymnastic Movements:
--
50 Ring Muscle-up
50 m Handstand Walk
50 Pullover (M) / Bar Muscle-up + Black Power Band (W)
50 m Handstand Walk
--
200 KB Snatch 24-20/16-12 kg
200 Clean & Jerk 60/40 kg
200 Deadlift 110/90 kg


Nasz dzisiejszy WOD

20.03.2019

WOD #1232 (M, G, W)
#1 Window 16 min.
Buy In:
2 Rounds:
200 m DKB Front Rack Carry 2x 24-20/16-12 kg
400 m Run
Then AMRAP:
21 Wall Ball Shot 10/6 kg
15 US KB Swing 24-20/16-12 kg
9 Deadlift 90/60 kg
#2 Window 16 min.
Buy In:
2 Rounds:
200 m DKB Farmer Walk 2x 24-20/16-12 kg
400 m Run
Then AMRAP:
9 DKB Thruster 2x 24-20/16-12 kg
6 DKB Clean 2x 24-20/16-12 kg
3 Deadlift 140/110 kg

Aktualności

Badania wydolnościowe we współpracy z 4SportLAB.

Specjalistyczne badania wydolnościowe we współpracy z Laboratorium Przygotowania Fizycznego 4Sport LAB. 

Badanie spirometryczne metodą bezpośrednią (w masce) wraz z dokładnym pomiarem kwasu mlekowego oraz rejestracją częstości skurczów serca. Najbardziej precyzyjna metoda wyznaczenia parametrów treningowych!
W zależności od specyfiki dyscypliny będzie możliwość wykonania testów na cykloergometrze (z możliwością zainstalowania własnej ramy) lub na bieżni. 

Polecane osobom uprawiającym takie dyscypliny sportu jak: bieganie, kolarstwo, triathlon, pływanie, gry zespołowe, sporty walki i inne. 
Badania skierowane są zarówno do zawodowców, jak i amatorów.

Lublin Airport Games 2017

Lublin Airport Games 2017 to pierwsza na tak dużą skalę impreza CrossFit na terenie województwa lubelskiego! 

Z16 Challenge Week - tygodniowe zmagania Z16 Athletes

Przez najbliższy tydzień, codziennie będziemy mierzyć się z jednym z testowych treningów opracowanych przez CrossFit Headquaters. 

CrossFit

CrossFit - jest to system ćwiczeń o charakterze ogólnorozwojowym, opracowany w połowie lat 90. przez Amerykanina Grega Glassmana. Początkowo wykorzystywany do szkolenia kadetów policji w Kalifornii, później wdrożony w trening strażaków i żołnierzy amerykańskich. Ze względu na wyniki stał się również elementem procesu treningowego wielu dyscyplin sportu, a w ostatnich latach zyskuje na coraz większej popularności także wśród osób trenujących rekreacyjnie. Ten typ treningu oprócz ruchów funkcjonalnych charakteryzuje duża intensywność i ciągła zmienność. 

Fizjoterapia funkcjonalna

CrossFit Z16 Lublin

Diagnostyka funkcjonalna daje możliwość kompleksowej oceny struktury i funkcji narządu ruchu. Na podstawie wywiadu i zgłaszanych ewentualnych dolegliwości badanie kierunkowane jest na specjalistyczne testy funkcjonalne indywidualnie dobrane pod kątem identyfikacji przyczyny dysfunkcji. Przeprowadzenie diagnostyki narządu ruchu daje kilka możliwości: wprowadzenie modyfikacji w treningu lub czynnościach dnia codziennego, dodanie do podstawowego treningu specjalistycznych ćwiczeń korygujących, wdrożenie indywidualnej terapii z fizjoterapeutą ukierunkowanej na szybki powrót do pełnej sprawności fizycznej. 

Żywienie

CrossFit Z16 Lublin

Odpowiednio zaplanowana strategia żywieniowo - suplementacyjna jest nieodłącznym elementem przygotowania motorycznego.  Dieta wsparta programem suplementacyjnym pozwala istotnie  wspomagać efekty treningowe. Dzięki  odpowiedniej podaży węglowodanów, tłuszczów, białek oraz oraz witamin i składników mineralnych, wspomagane są procesy generowania energii podczas wysiłku oraz optymalizowane procesy restytucji powysiłkowej - resynteza substratów energetycznych i odbudowa uszkodzonych mięśni szkieletowych. 

Początek strony