WOD #1183 (G, W)
#1 EMOM 10 min.
10 Front Rack Lunge 40-50/25-35 kg
#2 3 Rounds for Time:
21 Chest to Bar / Pull-up
15 Back Squat 40/25 kg
9 Box Jump 75/60 cm
3 Bar Muscle-up

WOD #1179 (W, M)
#1 Every 90 sec. for 9 min.
1 Snatch Pull
1 Hang Above Knee Muscle Snatch
1 Overhead Squat
1 Snatch Balance
#2 5 Rounds for Time:
10 Hang Squat Snatch 50/35 kg
75 Double Under

WOD #1182 (M)
Window 4 min.:
Buy In:
50 Double Under
30 Rus KB Swing 24-20/16-12 kg
10 Burpee
Then AMRAP:
#1 Power Snatch 50/35 kg
#2 Power Clean 50/35 kg
#3 Thruster 50/35 kg
#4 Clean & Jerk 50/35 kg
#5 Wall Ball Shot 10/6 kg

WOD #1178 (W, M, G)
#1 Window 16 min.
Buy In:
200 m DKB Front Rack Carry 2x 24-20/16-12 kg
400 m Run
Then AMRAP:
10 Deadlift 90/60 kg
15 DKB Front Rack Squat 2x 24-20/16-12 kg
20 Burpee over Bar
#2 Window 16 min.
Buy In:
200 m DKB Farmer Walk 2x 24-20/16-12 kg
400 m Run
Then AMRAP:
10 Sumo Deadlift High Pull 50/35 kg
15 DKB Rus Swing 2x 24-20/16-12 kg
20 Burpee to Target

WOD #1181 (Team WOD)
In Team of 2:
#1 AMRAP 15 min. 
30 Back Squat 50/35 kg
50 Box Jump Over 60/50 cm
70 Rus KB Swing 24-20/16-12 kg
90 Double Under
* E3MOM 200 m Run (2)
#2 AMRAP 15 min.
30 DKB Squat 2x 24-20/16-12 kg
50 Pistol
70 Power Clean 50/35 kg
90 Double Under
* E3MOM 200 m Run (2)

WOD #1177 (M, G)
#1 Strict Ring Pull-up (False Grip) 5x5
#2 Strict Ring Dip 5x5
#3 Strict Ring Muscle-up 3x Max Reps
#4 For Time:
50-40-30-20-10 Double Under
25-20-15-10-5 Chest to Bar/Pull-up

WOD #1180 (G)
#1 E3MOM 18 min.
5 m Handstand Walk
15 Chest to Bar / Pull-up
* each round as fast as possible
** max 2 min. ON
#2 For Time:
40-30-20-10
Sit-up
Reverse Sit-up
Russian Twist 20/15 kg

WOD #1177 (W)
#1 EMOM 10 min.
10 Shoulder to Overhead 40-50/25-35 kg
#2 Squat Clean
2x3 / 3x2 /4x1
#3 Benchmark "Grace"
For Time:
30 Clean & Jerk 60/40 kg

Nasz dzisiejszy WOD

20.03.2019

WOD #1232 (M, G, W)
#1 Window 16 min.
Buy In:
2 Rounds:
200 m DKB Front Rack Carry 2x 24-20/16-12 kg
400 m Run
Then AMRAP:
21 Wall Ball Shot 10/6 kg
15 US KB Swing 24-20/16-12 kg
9 Deadlift 90/60 kg
#2 Window 16 min.
Buy In:
2 Rounds:
200 m DKB Farmer Walk 2x 24-20/16-12 kg
400 m Run
Then AMRAP:
9 DKB Thruster 2x 24-20/16-12 kg
6 DKB Clean 2x 24-20/16-12 kg
3 Deadlift 140/110 kg

Aktualności

Badania wydolnościowe we współpracy z 4SportLAB.

Specjalistyczne badania wydolnościowe we współpracy z Laboratorium Przygotowania Fizycznego 4Sport LAB. 

Badanie spirometryczne metodą bezpośrednią (w masce) wraz z dokładnym pomiarem kwasu mlekowego oraz rejestracją częstości skurczów serca. Najbardziej precyzyjna metoda wyznaczenia parametrów treningowych!
W zależności od specyfiki dyscypliny będzie możliwość wykonania testów na cykloergometrze (z możliwością zainstalowania własnej ramy) lub na bieżni. 

Polecane osobom uprawiającym takie dyscypliny sportu jak: bieganie, kolarstwo, triathlon, pływanie, gry zespołowe, sporty walki i inne. 
Badania skierowane są zarówno do zawodowców, jak i amatorów.

Lublin Airport Games 2017

Lublin Airport Games 2017 to pierwsza na tak dużą skalę impreza CrossFit na terenie województwa lubelskiego! 

Z16 Challenge Week - tygodniowe zmagania Z16 Athletes

Przez najbliższy tydzień, codziennie będziemy mierzyć się z jednym z testowych treningów opracowanych przez CrossFit Headquaters. 

CrossFit

CrossFit - jest to system ćwiczeń o charakterze ogólnorozwojowym, opracowany w połowie lat 90. przez Amerykanina Grega Glassmana. Początkowo wykorzystywany do szkolenia kadetów policji w Kalifornii, później wdrożony w trening strażaków i żołnierzy amerykańskich. Ze względu na wyniki stał się również elementem procesu treningowego wielu dyscyplin sportu, a w ostatnich latach zyskuje na coraz większej popularności także wśród osób trenujących rekreacyjnie. Ten typ treningu oprócz ruchów funkcjonalnych charakteryzuje duża intensywność i ciągła zmienność. 

Fizjoterapia funkcjonalna

CrossFit Z16 Lublin

Diagnostyka funkcjonalna daje możliwość kompleksowej oceny struktury i funkcji narządu ruchu. Na podstawie wywiadu i zgłaszanych ewentualnych dolegliwości badanie kierunkowane jest na specjalistyczne testy funkcjonalne indywidualnie dobrane pod kątem identyfikacji przyczyny dysfunkcji. Przeprowadzenie diagnostyki narządu ruchu daje kilka możliwości: wprowadzenie modyfikacji w treningu lub czynnościach dnia codziennego, dodanie do podstawowego treningu specjalistycznych ćwiczeń korygujących, wdrożenie indywidualnej terapii z fizjoterapeutą ukierunkowanej na szybki powrót do pełnej sprawności fizycznej. 

Żywienie

CrossFit Z16 Lublin

Odpowiednio zaplanowana strategia żywieniowo - suplementacyjna jest nieodłącznym elementem przygotowania motorycznego.  Dieta wsparta programem suplementacyjnym pozwala istotnie  wspomagać efekty treningowe. Dzięki  odpowiedniej podaży węglowodanów, tłuszczów, białek oraz oraz witamin i składników mineralnych, wspomagane są procesy generowania energii podczas wysiłku oraz optymalizowane procesy restytucji powysiłkowej - resynteza substratów energetycznych i odbudowa uszkodzonych mięśni szkieletowych. 

Początek strony