WOD #1253 (W, G)
#1 Bench Press
7 x 5
#2 For Time:
21 Chest to Bar / Pull-up
21 Clean & Jerk 50/35 kg
15 Chest to Bar / Pull-up
15 Clean & Jerk 60/40 kg
9 Chest to Bar / Pull-up
9 Clean & Jerk 70/50 kg

WOD #1249 (G, M)
#1 For Time:
100 Double Under
50 V-up
25 Burpee
10 Bar Muscle-up
#2 For Time:
100 Double Under
50 Sit-up
25 Burpee
20 m Handstand Walk
#3 For Time:
100 Double Under
50 Reverse Sit-up + MedBall 10/6 kg
25 Burpee
10 Pullover
#4 For Time:
100 Double Under
50 Russian Twist 20/15 kg
25 Burpee
20 Handstand Push-up

WOD #1252 (M)
Window 6 min.:
400 m Run
20 Wall Ball Shot 10/6 kg
10 Burpee to Target
Then AMRAP:
#1 Row
#2 Tire Flip
#3 Air Bike
#4 Rope Climb
#5 Battle Rope

WOD #1248 (G, M, W)
#1 4 Rounds for Time (2 Right + 2 Left)
21 One Hand KB Rus Swing 24-20/16-12 kg
15 One Hand KB Clean 24-20/16-12 kg
9 One Hand Military Press 24-20/16-12 kg
#2 In Team of 2:
For Time:
1600 m Row (A) + 1600 m Run (B)
1600 m Run (A) + 1600 m Row (B)
Then: 
100 US KB Swing Synchro 24-20/16-12 kg
#3 In Team of 2:
For Time:
3800 m Air Bike (A) + 1600 m Run (B)
1600 m Run (A) + 3800 m Air Bike (B)
Then: 
100 Rus KB Swing Synchro 24-20/16-12 kg

WOD #1251 (Team WOD)
For Time:
800 m Row / 2000 m Air Bike
40 Thruster 40/25 kg
2000 m Air Bike / 800 m Row
30 Thruster 50/35 kg
800 m Row / 2000 m Air Bike
20 Thruster 60/40 kg
2000 m Air Bike / 800 m Row
40 Clean & Jerk 40/25 kg
800 m Row / 2000 m Air Bike
30 Clean & Jerk 50/35 kg
2000 m Air Bike / 800 m Row
20 Clean & Jerk 60/40 kg

WOD #1247 (M, W)
For Time:
21 Clean & Jerk 50/35 kg
600 m Run
15 Clean & Jerk 60/40 kg
600 m Run
9 Clean & Jerk 70/50 kg
600 m Run
3 Clean & Jerk 80/60 kg
600 m Run

WOD #1250 (W)
#1 Bench Press
6 x 6
#2 3 Rounds for Time:
10 Floor Press 50/35 kg
15 Back Squat 70/50 kg
10 Barbell Row 50/35 kg
15 Deadlift 70/50 kg

WOD #1246 (G)
#1 For Time:
15-12-9 Strict Chest to Bar / Pull-up
30-24-18 Pistol
#2 TABATA:
Hollow Body Rock
V-up
#3 For Time:
15-12-9 Strict Toes to Bar
15-12-9 Box Jump 100/75 cm
#4 TABATA:
Box Jump Over 60/50 cm

Nasz dzisiejszy WOD

17.06.2019

WOD #1300
Benchmark "Seven"
For Time:
7 Rounds for Time:
7 Handstand Push-up
7 Thruster 60/40 kg
7 Knee to Elbow
7 Deadlift 110/80 kg
7 Burpee
7 US KB Swing 24-20/16-12 kg
7 Pull-up

Aktualności

Badania wydolnościowe we współpracy z 4SportLAB.

Specjalistyczne badania wydolnościowe we współpracy z Laboratorium Przygotowania Fizycznego 4Sport LAB. 

Badanie spirometryczne metodą bezpośrednią (w masce) wraz z dokładnym pomiarem kwasu mlekowego oraz rejestracją częstości skurczów serca. Najbardziej precyzyjna metoda wyznaczenia parametrów treningowych!
W zależności od specyfiki dyscypliny będzie możliwość wykonania testów na cykloergometrze (z możliwością zainstalowania własnej ramy) lub na bieżni. 

Polecane osobom uprawiającym takie dyscypliny sportu jak: bieganie, kolarstwo, triathlon, pływanie, gry zespołowe, sporty walki i inne. 
Badania skierowane są zarówno do zawodowców, jak i amatorów.

Lublin Airport Games 2017

Lublin Airport Games 2017 to pierwsza na tak dużą skalę impreza CrossFit na terenie województwa lubelskiego! 

Z16 Challenge Week - tygodniowe zmagania Z16 Athletes

Przez najbliższy tydzień, codziennie będziemy mierzyć się z jednym z testowych treningów opracowanych przez CrossFit Headquaters. 

CrossFit

CrossFit - jest to system ćwiczeń o charakterze ogólnorozwojowym, opracowany w połowie lat 90. przez Amerykanina Grega Glassmana. Początkowo wykorzystywany do szkolenia kadetów policji w Kalifornii, później wdrożony w trening strażaków i żołnierzy amerykańskich. Ze względu na wyniki stał się również elementem procesu treningowego wielu dyscyplin sportu, a w ostatnich latach zyskuje na coraz większej popularności także wśród osób trenujących rekreacyjnie. Ten typ treningu oprócz ruchów funkcjonalnych charakteryzuje duża intensywność i ciągła zmienność. 

Fizjoterapia funkcjonalna

CrossFit Z16 Lublin

Diagnostyka funkcjonalna daje możliwość kompleksowej oceny struktury i funkcji narządu ruchu. Na podstawie wywiadu i zgłaszanych ewentualnych dolegliwości badanie kierunkowane jest na specjalistyczne testy funkcjonalne indywidualnie dobrane pod kątem identyfikacji przyczyny dysfunkcji. Przeprowadzenie diagnostyki narządu ruchu daje kilka możliwości: wprowadzenie modyfikacji w treningu lub czynnościach dnia codziennego, dodanie do podstawowego treningu specjalistycznych ćwiczeń korygujących, wdrożenie indywidualnej terapii z fizjoterapeutą ukierunkowanej na szybki powrót do pełnej sprawności fizycznej. 

Żywienie

CrossFit Z16 Lublin

Odpowiednio zaplanowana strategia żywieniowo - suplementacyjna jest nieodłącznym elementem przygotowania motorycznego.  Dieta wsparta programem suplementacyjnym pozwala istotnie  wspomagać efekty treningowe. Dzięki  odpowiedniej podaży węglowodanów, tłuszczów, białek oraz oraz witamin i składników mineralnych, wspomagane są procesy generowania energii podczas wysiłku oraz optymalizowane procesy restytucji powysiłkowej - resynteza substratów energetycznych i odbudowa uszkodzonych mięśni szkieletowych. 

Początek strony