WOD #1237 (W, M)
#1 TABATA: Wall Ball Shot 10/6 kg
Then: 400 m Run (Max Effort)
#2 TABATA: Burpee
Then: 400 m Run (Max Effort)
#3 TABATA: Back Squat 40/25 kg
Then: 400 m Run (Max Effort)
#4 TABATA: Double Under
Then: 400 m Run (Max Effort)
#5 TABATA: Back Rack Lunge 40/25 kg
Then: 400 m Run (Max Effort)

WOD #1233 (M, G)
#1 For Time:
20-15-10 (m) Handstand Walk
60-45-30 Double Under
#2 For Time:
20-15-10 Handstand Push-up
60-45-30 Double Under
#3 For Time:
20-15-10 Deficit Push-up 20/10 kg
60-45-30 Double Under

WOD #1236 (G)
#1 For Time:
50-40-30-20-10 Sit-up
50-40-30-20-10 (sec.) Handstand Hold
5-4-3-2-1 Bar Muscle-up
#2 For Time:
50-40-30-20-10 Reverse Sit-up + MedBall 10/6 kg
50-40-30-20-10 (sec.) Hang on Bar
5-4-3-2-1 (m) Handstand Walk

WOD #1232 (M, G, W)
#1 Window 16 min.
Buy In:
2 Rounds:
200 m DKB Front Rack Carry 2x 24-20/16-12 kg
400 m Run
Then AMRAP:
21 Wall Ball Shot 10/6 kg
15 US KB Swing 24-20/16-12 kg
9 Deadlift 90/60 kg
#2 Window 16 min.
Buy In:
2 Rounds:
200 m DKB Farmer Walk 2x 24-20/16-12 kg
400 m Run
Then AMRAP:
9 DKB Thruster 2x 24-20/16-12 kg
6 DKB Clean 2x 24-20/16-12 kg
3 Deadlift 140/110 kg

WOD # 1235 (Team WOD)
In Team of 3:
3 Rounds for Time:
200 m Front Rack Lunge 2x 24-20/16-12 kg (1)
500 m Row (2)
600 m Run (3)
60 KB Snatch 24-20/16-12 kg
60 Chest to Bar / Pull-up
--
3 Rounds for Time:
200 m Front Rack Lunge 2x 24-20/16-12 kg (1)
1000 m Air Bike (2)
600 m Run (3)
60 KB Snatch 24-20/16-12 kg
60 Chest to Bar / Pull-up

WOD #1231 (G, W)
CrossFit Games OPEN 19.4
For Time:
3 Rounds:
10 Snatch 40/25 kg
10 Burpee Face to Bar
--
3 min. REST
--
3 Rounds:
10 Bar Muscle-up
10 Burpee Face to Bar

WOD #1234 (W)
For Time:
15 Front Squat 40/25 kg
12 Front Rack Lunge 40/25 kg
9 Squat Clean 40/25 kg
--
12 Front Squat 60/40 kg
9 Front Rack Lunge 60/40 kg
6 Squat Clean 60/40 kg
--
9 Front Squat 80/55 kg
6 Front Rack Lunge 80/55 kg
3 Squat Clean 80/55 kg

WOD #1230 (M)
Window 4 min.:
Buy In:
10 Cluster 40/25 kg
10 Burpee Box Jump 60/50 cm
Then AMRAP:
#1 Row
#2 Push Sled 80/60 kg
#3 Air Bike
#4 Bench Press 50/35 kg + Barbell Row 50/35 kg
#5 Tire Flip
#6 Battle Rope + Sledge Hammer
#7 Rus KB Swing 2x 24-20/16-12 kg

Nasz dzisiejszy WOD

17.06.2019

WOD #1300
Benchmark "Seven"
For Time:
7 Rounds for Time:
7 Handstand Push-up
7 Thruster 60/40 kg
7 Knee to Elbow
7 Deadlift 110/80 kg
7 Burpee
7 US KB Swing 24-20/16-12 kg
7 Pull-up

Aktualności

Badania wydolnościowe we współpracy z 4SportLAB.

Specjalistyczne badania wydolnościowe we współpracy z Laboratorium Przygotowania Fizycznego 4Sport LAB. 

Badanie spirometryczne metodą bezpośrednią (w masce) wraz z dokładnym pomiarem kwasu mlekowego oraz rejestracją częstości skurczów serca. Najbardziej precyzyjna metoda wyznaczenia parametrów treningowych!
W zależności od specyfiki dyscypliny będzie możliwość wykonania testów na cykloergometrze (z możliwością zainstalowania własnej ramy) lub na bieżni. 

Polecane osobom uprawiającym takie dyscypliny sportu jak: bieganie, kolarstwo, triathlon, pływanie, gry zespołowe, sporty walki i inne. 
Badania skierowane są zarówno do zawodowców, jak i amatorów.

Lublin Airport Games 2017

Lublin Airport Games 2017 to pierwsza na tak dużą skalę impreza CrossFit na terenie województwa lubelskiego! 

Z16 Challenge Week - tygodniowe zmagania Z16 Athletes

Przez najbliższy tydzień, codziennie będziemy mierzyć się z jednym z testowych treningów opracowanych przez CrossFit Headquaters. 

CrossFit

CrossFit - jest to system ćwiczeń o charakterze ogólnorozwojowym, opracowany w połowie lat 90. przez Amerykanina Grega Glassmana. Początkowo wykorzystywany do szkolenia kadetów policji w Kalifornii, później wdrożony w trening strażaków i żołnierzy amerykańskich. Ze względu na wyniki stał się również elementem procesu treningowego wielu dyscyplin sportu, a w ostatnich latach zyskuje na coraz większej popularności także wśród osób trenujących rekreacyjnie. Ten typ treningu oprócz ruchów funkcjonalnych charakteryzuje duża intensywność i ciągła zmienność. 

Fizjoterapia funkcjonalna

CrossFit Z16 Lublin

Diagnostyka funkcjonalna daje możliwość kompleksowej oceny struktury i funkcji narządu ruchu. Na podstawie wywiadu i zgłaszanych ewentualnych dolegliwości badanie kierunkowane jest na specjalistyczne testy funkcjonalne indywidualnie dobrane pod kątem identyfikacji przyczyny dysfunkcji. Przeprowadzenie diagnostyki narządu ruchu daje kilka możliwości: wprowadzenie modyfikacji w treningu lub czynnościach dnia codziennego, dodanie do podstawowego treningu specjalistycznych ćwiczeń korygujących, wdrożenie indywidualnej terapii z fizjoterapeutą ukierunkowanej na szybki powrót do pełnej sprawności fizycznej. 

Żywienie

CrossFit Z16 Lublin

Odpowiednio zaplanowana strategia żywieniowo - suplementacyjna jest nieodłącznym elementem przygotowania motorycznego.  Dieta wsparta programem suplementacyjnym pozwala istotnie  wspomagać efekty treningowe. Dzięki  odpowiedniej podaży węglowodanów, tłuszczów, białek oraz oraz witamin i składników mineralnych, wspomagane są procesy generowania energii podczas wysiłku oraz optymalizowane procesy restytucji powysiłkowej - resynteza substratów energetycznych i odbudowa uszkodzonych mięśni szkieletowych. 

Początek strony