WOD #1158 (G, W)
#1 For Time:
40-30-20-10 Box Reverse Sit-up
20-15-10-5 Squat Clean 50/35 kg
#2 For Time:
40-30-20-10 Sit-up
20-15-10-5 Box Jump Over 60/50 cm

WOD #1154 (Team WOD)
In Team of 3:
1200 m Row
120 Thruster 40/25 kg
120 Pull-up
240 Double Under
240 Rus KB Swing 24-20/16-12 kg
240 Box Jump Over 60/50 cm
2400 m Air Bike

WOD #1157 (G, W, M)
Window 4 min.
10 Power Snatch 50/35 kg
16 KB Snatch 24-20/16-12 kg
Then AMRAP:
#1 Row
#2 Push Sled 80/60 kg
#3 Air Bike
#4 Rope Climb
#5 Tire Flip
#6 Battle Rope + Sledge Hammer
#7 Wall Ball Shot 10/6 kg

WOD #1153 (W)
#1 Hip Thrust
4x 10
#2 For Time:
10 Strict Press 40/25 kg
10 Deadlift 90/70 kg
20 Push Press 50/35 kg
10 Deadlift 90/70 kg
30 Push Jerk 60/40 kg
10 Deadlift 90/70 kg
40 Floor Press 70/50 kg
10 Deadlift 90/70 kg

WOD #1156 (W, M)
For Time:
27-21-15-9
Floor Press 50/35 kg
Deadlift 80/60 kg
Burpee Over the Bar
* 100 Double Under after '27', '21', '15'

WOD #1152 (M, G)
In Team of 3:
For Time:
5000 m Row (1) + AMRAP Strict Ring Muscle-up (2)
100 Sit-up Synchro (3)
10000 m Air Bike + AMRAP GHD Sit-up (2)
100 Sit-up Synchro (3)

WOD #1155 (G)
#1 EMOM 5 min.
10 sec. Heavy Plank (Body Weight +)
#2 EMOM 5 min.
10-20 sec. L-Sit on Bar
#3 Accumulate 100 Chest to Bar / Pull-up
* break set = 10 Pistol

WOD #1151 (M, G, W)
#1 KB Snatch Practice
5 sets:
2 KB Snatch Pull (right)
1 KB Snatch (right)
2 KB Snatch Pull (left)
1 KB Snatch (left)
#2 For Time:
21-15-9
Back Squat 80/60 kg
DKB Front Rack Lunge 2x 24-20/16-12 kg
* E2MOM
1' 10 KB Snatch 24-20/16-12 kg
2' 5 m Handstand Walk

Nasz dzisiejszy WOD

20.03.2019

WOD #1232 (M, G, W)
#1 Window 16 min.
Buy In:
2 Rounds:
200 m DKB Front Rack Carry 2x 24-20/16-12 kg
400 m Run
Then AMRAP:
21 Wall Ball Shot 10/6 kg
15 US KB Swing 24-20/16-12 kg
9 Deadlift 90/60 kg
#2 Window 16 min.
Buy In:
2 Rounds:
200 m DKB Farmer Walk 2x 24-20/16-12 kg
400 m Run
Then AMRAP:
9 DKB Thruster 2x 24-20/16-12 kg
6 DKB Clean 2x 24-20/16-12 kg
3 Deadlift 140/110 kg

Aktualności

Badania wydolnościowe we współpracy z 4SportLAB.

Specjalistyczne badania wydolnościowe we współpracy z Laboratorium Przygotowania Fizycznego 4Sport LAB. 

Badanie spirometryczne metodą bezpośrednią (w masce) wraz z dokładnym pomiarem kwasu mlekowego oraz rejestracją częstości skurczów serca. Najbardziej precyzyjna metoda wyznaczenia parametrów treningowych!
W zależności od specyfiki dyscypliny będzie możliwość wykonania testów na cykloergometrze (z możliwością zainstalowania własnej ramy) lub na bieżni. 

Polecane osobom uprawiającym takie dyscypliny sportu jak: bieganie, kolarstwo, triathlon, pływanie, gry zespołowe, sporty walki i inne. 
Badania skierowane są zarówno do zawodowców, jak i amatorów.

Lublin Airport Games 2017

Lublin Airport Games 2017 to pierwsza na tak dużą skalę impreza CrossFit na terenie województwa lubelskiego! 

Z16 Challenge Week - tygodniowe zmagania Z16 Athletes

Przez najbliższy tydzień, codziennie będziemy mierzyć się z jednym z testowych treningów opracowanych przez CrossFit Headquaters. 

CrossFit

CrossFit - jest to system ćwiczeń o charakterze ogólnorozwojowym, opracowany w połowie lat 90. przez Amerykanina Grega Glassmana. Początkowo wykorzystywany do szkolenia kadetów policji w Kalifornii, później wdrożony w trening strażaków i żołnierzy amerykańskich. Ze względu na wyniki stał się również elementem procesu treningowego wielu dyscyplin sportu, a w ostatnich latach zyskuje na coraz większej popularności także wśród osób trenujących rekreacyjnie. Ten typ treningu oprócz ruchów funkcjonalnych charakteryzuje duża intensywność i ciągła zmienność. 

Fizjoterapia funkcjonalna

CrossFit Z16 Lublin

Diagnostyka funkcjonalna daje możliwość kompleksowej oceny struktury i funkcji narządu ruchu. Na podstawie wywiadu i zgłaszanych ewentualnych dolegliwości badanie kierunkowane jest na specjalistyczne testy funkcjonalne indywidualnie dobrane pod kątem identyfikacji przyczyny dysfunkcji. Przeprowadzenie diagnostyki narządu ruchu daje kilka możliwości: wprowadzenie modyfikacji w treningu lub czynnościach dnia codziennego, dodanie do podstawowego treningu specjalistycznych ćwiczeń korygujących, wdrożenie indywidualnej terapii z fizjoterapeutą ukierunkowanej na szybki powrót do pełnej sprawności fizycznej. 

Żywienie

CrossFit Z16 Lublin

Odpowiednio zaplanowana strategia żywieniowo - suplementacyjna jest nieodłącznym elementem przygotowania motorycznego.  Dieta wsparta programem suplementacyjnym pozwala istotnie  wspomagać efekty treningowe. Dzięki  odpowiedniej podaży węglowodanów, tłuszczów, białek oraz oraz witamin i składników mineralnych, wspomagane są procesy generowania energii podczas wysiłku oraz optymalizowane procesy restytucji powysiłkowej - resynteza substratów energetycznych i odbudowa uszkodzonych mięśni szkieletowych. 

Początek strony