WOD - CrossFit Z16 Lublin

Formy treningów dnia: 
AMRAP – as many rounds as possibile – maksymalna liczba rund możliwych do wykonania w określonym czasie
Buy In – wkupienie – element do wykonania na początku WOD na czas
Buy Out – wykupienie – element do wykonania na koniec WOD na czas
Chipper – trening, w którym wszystkie elementy wykonywane są tylko raz (w przeciwieństwie do RFT)
EMOM – every minute on the minute – każda minuta na minutę – w minutach parzystych wykonujemy inne zadanie niż w nieparzystych. Jeśli skończymy swoje zadanie przed upływem danej minuty – odpoczywamy do końca tej minuty
FT - for time -  wykonanie określonego ćwiczenia w wyznaczonej liczbie powtórzeń możliwie jak najszybciej
RFT – rounds for time – określona liczba rund do wykonania na czas

Podstawowe terminy: 
Alternating – ze zmianą – na przykład ręki przy każdym powtórzeniu rwania kettlebell lub nogi przy przysiadzie na jednej nodze – pistols
G – gymnastics – ćwiczenia gimnastyczne z ciężarem własnego ciała
MetCon – metabolic conditioning – trening metaboliczno-kondycyjny, oparty o trening interwałowy lub cardio, zawierający elementy lekkiej atletyki, gimnastyki, pływania i wiosłowania
No Rep – niezaliczone powtórzenie, wykonane poza wyznaczonymi standardami
PR – personal record – osobisty rekord
Rep – repetition - powtórzenie
RM – repetition maximum – powtórzenie wykonane z maksymalnym obciążeniem
Rx’d - as prescribed – WOD w wersji oryginalnej, bez skalowania
W – weightlifting – ćwiczenia z wykorzystaniem oporu zewnętrznego
WOD – Workout of The Day – trening dnia
Set – seria
Skalowanie – dostosowywanie treningu do możliwości ćwiczącego
TC – time cap – limit czasowy
UB – unbroken – określone liczba powtórzeń wykonana bez przerwy 

Ćwiczenia z grupy Metabolic conditioning: 
DU - double unders – podwójne skoki na skakance
Row – wiosłowanie na ergometrze wioślarskim
Run – bieganie
Shuttle run – bieg wahadłowy
SU - single unders – pojedyncze skoki na skakance 

Ćwiczenia z grupy Gymnastics: 
Air Squat – przysiad bez oporu zewnętrznego
Barbell Step-up - wejścia na skrzynię ze sztangą trzymaną na barkach
Box Jump – wskok na skrzynię
Burpee – wyrzut nóg w podporze i wyskok w górę
Chest to Bar (C2B) – podciągnięcie z dotknięciem klatką piersiową do drążka
Dip Box / Ring – pompka na skrzyni / kołach gimnastycznych
Handstand – stanie na rękach
Handstand Push-up (HSPU) – pompka w staniu na rękach
Handstand Walk – chodzenie na rękach
Knees to Elbow (K2E) – przyciąganie kolan do łokci w zwisie na drążku
Lunge / Front Rack Lunge / Overhead Lunge – wykroki / wykroki ze sztangą na klatce piersiowej / wykroki ze sztangą trzymaną nad głową
Muscle-up Bar / Ring – wspieranie ciągiem na drążku / kołach gimnastycznych
Pistol – przysiad na jednej nodze
Pull-up – podciągnięcie na drążku
Push-up / Push-up Hand Release – pompka / pompka z oderwaniem dłoni
Rope Climb – wspinanie się po linie
Sit-up – skłon tułowia w przód z leżenia do siadu
Toes to Bar (T2B) – przyciąganie stóp do drążka w zwisie na drążku
Wall Climb – wspinanie nogami na ścianę do stania na rękach 

Ćwiczenia z grupy Weightlifting: 
American (USA) Kettlebell (KB) Swing – wymach kettlebell nad głowę
Back Squat – przysiad ze sztangą trzymaną na plecach
Bench Press – wyciskanie sztangi w leżeniu na ławce poziomej
Clean and Jerk (C&J) – podrzut 
Cluster – zarzut do przysiadu do wyciskopodrzutu
Deadlift (DL)  – martwy ciąg
Front Squat (FS) – przysiad ze sztangą trzymaną na klatce piersiowej
Goblet Squat – przysiad z kettlebell trzymanym na klatce piersiowej
Hang Clean – zarzut ze zwisu
Hang Snatch - rwanie ze zwisu
Overhead Squat (OHS) – przysiad ze sztangą trzymaną nad głową, tzw. przysiad rwaniowy
Power Clean – zarzut do ćwierćprzysiadu lub półprzysiadu
Power Snatch - rwanie na ćwierćprzysiad lub półprzysiad
Russian (RUS) Kettlebell (KB) Swing – wymach kettlebell na wysokości oczu
Shoulder Press / Push Press / Push Jerk – wyciskanie sztangi z klatki piersiowej stojąc
Snatch (SN) – rwanie
Sumo Deadlift High Pull (SDHP) – martwy ciąg sumo z uniesieniem sztangi do brody
Squat Clean – zarzut sztangi do przysiadu
Squat Snatch - rwanie na przysiad
Thruster – przysiad ze sztangą trzymaną na klatce piersiowej połaczony z wyciśnięciem sztangi nad głowę
Turkish get-up (TGU) – tureckie powstanie – wstawanie z leżenia do pozycji stojącej z kettlebell trzymanym w wyprostowanej ręce
Wall Ball shot – wyrzut piłki z przysiadu do celu

Nasz dzisiejszy WOD

16.10.2019

WOD #1395 (W, M, G)
#1 For Time:
50 Box Jump Over 60/50 cm
40 DKB Clean 2x 24-20/16-12 kg
30 Handstand Push-up
20 Pistol
10m Handstand Walk
#2 For Time:
50 Burpee Box Jump 60/50 cm
40 DKB Thruster 2x 24-20/16-12 kg
30 Push-up Hand Release
20 Bulgarian Squat
10m Handstand Walk

Aktualności

Badania wydolnościowe we współpracy z 4SportLAB.

Specjalistyczne badania wydolnościowe we współpracy z Laboratorium Przygotowania Fizycznego 4Sport LAB. 

Badanie spirometryczne metodą bezpośrednią (w masce) wraz z dokładnym pomiarem kwasu mlekowego oraz rejestracją częstości skurczów serca. Najbardziej precyzyjna metoda wyznaczenia parametrów treningowych!
W zależności od specyfiki dyscypliny będzie możliwość wykonania testów na cykloergometrze (z możliwością zainstalowania własnej ramy) lub na bieżni. 

Polecane osobom uprawiającym takie dyscypliny sportu jak: bieganie, kolarstwo, triathlon, pływanie, gry zespołowe, sporty walki i inne. 
Badania skierowane są zarówno do zawodowców, jak i amatorów.

Lublin Airport Games 2017

Lublin Airport Games 2017 to pierwsza na tak dużą skalę impreza CrossFit na terenie województwa lubelskiego! 

Z16 Challenge Week - tygodniowe zmagania Z16 Athletes

Przez najbliższy tydzień, codziennie będziemy mierzyć się z jednym z testowych treningów opracowanych przez CrossFit Headquaters. 

CrossFit

CrossFit - jest to system ćwiczeń o charakterze ogólnorozwojowym, opracowany w połowie lat 90. przez Amerykanina Grega Glassmana. Początkowo wykorzystywany do szkolenia kadetów policji w Kalifornii, później wdrożony w trening strażaków i żołnierzy amerykańskich. Ze względu na wyniki stał się również elementem procesu treningowego wielu dyscyplin sportu, a w ostatnich latach zyskuje na coraz większej popularności także wśród osób trenujących rekreacyjnie. Ten typ treningu oprócz ruchów funkcjonalnych charakteryzuje duża intensywność i ciągła zmienność. 

Fizjoterapia funkcjonalna

CrossFit Z16 Lublin

Diagnostyka funkcjonalna daje możliwość kompleksowej oceny struktury i funkcji narządu ruchu. Na podstawie wywiadu i zgłaszanych ewentualnych dolegliwości badanie kierunkowane jest na specjalistyczne testy funkcjonalne indywidualnie dobrane pod kątem identyfikacji przyczyny dysfunkcji. Przeprowadzenie diagnostyki narządu ruchu daje kilka możliwości: wprowadzenie modyfikacji w treningu lub czynnościach dnia codziennego, dodanie do podstawowego treningu specjalistycznych ćwiczeń korygujących, wdrożenie indywidualnej terapii z fizjoterapeutą ukierunkowanej na szybki powrót do pełnej sprawności fizycznej. 

Żywienie

CrossFit Z16 Lublin

Odpowiednio zaplanowana strategia żywieniowo - suplementacyjna jest nieodłącznym elementem przygotowania motorycznego.  Dieta wsparta programem suplementacyjnym pozwala istotnie  wspomagać efekty treningowe. Dzięki  odpowiedniej podaży węglowodanów, tłuszczów, białek oraz oraz witamin i składników mineralnych, wspomagane są procesy generowania energii podczas wysiłku oraz optymalizowane procesy restytucji powysiłkowej - resynteza substratów energetycznych i odbudowa uszkodzonych mięśni szkieletowych. 

Początek strony